IN SITU SCP ofereix un ampli ventall de serveis arqueològics, antropològics i culturals.

Treballem en el marc de projectes de promoció privada relacionats amb el desenvolupament d’obres urbanes i infraestructures en general.

Al llarg de la nostra trajectòria professional hem col·laborat en programes interdisciplinaris amb institucions universitàries, museus i administracions públiques.