Serveis arqueològics

Prospeccions arqueològiques | Excavacions i seguiments arqueològics | Estudis de rehabilitació i conservació d’edificis històrics i singulars | Estudis tècnics de solars i d’impacte arqueològic | Treballs de laboratori: inventari de materials, anàlisis morfològiques, planimetries, informes tècnics… | Assessorament tècnic per ajuntaments, associacions i grups d’estudi, empreses privades i professionals de l’àmbit de la construcció

Details

Serveis antropològics

Excavacions de necròpolis amb personal especialitzat en antropologia i arqueologia funerària | Interpretació d’Arqueologia Funerària | Estudi i interpretació d’estructures d’incineració: Excavacions d’urnes funeràries – Estudi de restes òssies incinerades | Tractament de les restes òssies: antropometria, estudi de variabilitats, informes comparatius i estadístics de poblacions, diagnòstics paleopatològics, anàlisis de DNA …

Details

Gestió patrimonial

Gestió integral i musealització de jaciments arqueològics | Difusió i docència per la conservació del Patrimoni | Xerrades sobre costums funeraris i població antiga | Visites guiades a cementiris singulars i monuments patrimonials

Details