Serveis arqueològics

· Prospeccions arqueològiques
· Excavacions i seguiments arqueològics
· Estudis de rehabilitació i conservació d’edificis històrics i singulars
· Estudis tècnics de solars i d’impacte arqueològic | Treballs de laboratori: inventari de materials, anàlisis morfològiques, planimetries, informes tècnics…
· Assessorament tècnic per ajuntaments, associacions i grups d’estudi, empreses privades i professionals de l’àmbit de la construcció