Serveis antropològics

· Excavacions de necròpolis amb personal especialitzat en antropologia i arqueologia funerària.

· Interpretació d’Arqueologia Funerària.

· Estudi i interpretació d’estructures d’incineració:
– Excavacions d’urnes funeràries
– Estudi de restes òssies incinerades.

· Tractament de les restes òssies: antropometria, estudi de variabilitats, informes comparatius i estadístics de poblacions, diagnòstics paleopatològics, anàlisis de DNA…