IN SITU SCP treballa principalment a les comarques catalanes en arqueologia i antropologia, sempre amb professionals i personal especialitzat.

Amb domini de la legislació que regula el Patrimoni Cultural català, apliquem la nostra experiència en l’elaboració i tramitació de projectes, estudis previs, prospeccions i excavacions arqueològiques, entre altres serveis.

Bibiana Agustí Farjas

Doctora en Història per la Universitat de Girona amb la tesi “Els rituals funeraris en el període Calcolític – Bronze Final al nord-est de Catalunya” el 1999.

Treballa en estudis d’arqueologia funerària i paleoantropològics en contextos que van de la prehistòria a l’època contemporània i que inclouen tant dipòsits d’inhumació com d’incineració, així com en projectes d’arqueologia i de consolidació de fortificacions medievals.

Col·labora habitualment amb el Museu d’Arqueologia de Catalunya a Girona i Ullastret, amb el Departament d’Arqueologia de la Universitat de Lleida, de la Diputació de Girona i de Castelló de la Plana i d’altres equips tècnics de l’àmbit privat.

Membre des del 2012 de la Missió Arqueològica catalana–francesa-egípcia (UB – Paul Valéry /Montpéllier- Universitat del Caire) en el jaciment d’Oxirrinc a Egipte, com arqueòloga i antropòloga.

antonia
Antònia Diaz-Carvajal

Doctora en Arqueologia i Antropologia per la Universitat de Barcelona amb la tesi “L’Esquerda. Arqueologia funerària i estudi antropològic d’una població medieval. Segles VIII-XIV”.

Màster interuniversitari en Biologia Humana, especialitat Antropologia Física per la Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra. Llicenciada en Història – Arqueologia per la Universitat de Barcelona. Treballa com arqueòloga amb especialitat en contexts funeraris i estudis antropològics.

Membre des de 2008 de l’equip de recerca del jaciment de l’Esquerda (Roda de Ter, Osona – dir. Imma Ollich) com a col·laboradora en arqueologia funerària i antropologia. Imparteix la classe d’antropologia física que dins el curs d’Arqueologia organitza el jaciment de l’Esquerda i la Universitat de Vic.

Diplomada en anàlisis d’estats financers per l’EAE (Escola d’Administració d’Empresa de Barcelona).

Almudena García Ordóñez

Llicenciada en Història i Antropologia Cultural per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2003. I màster en Prevenció de Riscos Laborals per l’escola les Heures de la Universitat de Barcelona, any 2007.

Desenvolupa tasques com a arqueòloga i gestiona diversos projectes tant a nivell d’excavacions preventives com en la difusió del coneixement arqueològic i del patrimoni cultural en general.

Com a arqueòloga ha dirigit nombroses intervencions arqueològiques que abasten des de la prehistòria fins a l’època contemporània tant a la província de Girona com de Barcelona. Destaquen les desenvolupades en nuclis antics de vàries poblacions, com Sant Feliu de Guíxols, Argelaguer, LLafranc, Banyoles o Vic, on s’han excavat part dels cementiris medievals i dels sistemes defensius d’època medieval i moderna.

De les seves publicacions destaquen dues monografies en col·laboració amb altres autors:

-GARCIA, A., AGUSTÍ, B., PALOMO, A. 2015, Els Cementiris medievals de Banyoles i l’evolució urbana. Quaderns de Banyoles. Diputació de Girona / Ajuntament de Banyoles.

-AGUSTÍ, B., PALOMO, A., PALMADA, A. 2009, El Cementiri Vell de Banyoles. Quaderns de Banyoles, n. 11. Diputació de Girona / Ajuntament de Banyoles.