Gestió patrimonial

Gestió integral i musealització de jaciments arqueològics | Difusió i docència per la conservació del Patrimoni | Xerrades sobre costums funeraris i població antiga | Visites guiades a cementiris singulars i monuments patrimonials

Serveis antropològics

Excavacions de necròpolis amb personal especialitzat en antropologia i arqueologia funerària | Interpretació d’Arqueologia Funerària | Estudi i interpretació d’estructures d’incineració: Excavacions d’urnes funeràries – Estudi de restes òssies incinerades | Tractament de les restes òssies: antropometria, estudi de variabilitats, informes comparatius i estadístics de poblacions, diagnòstics paleopatològics, anàlisis de DNA …

Serveis arqueològics

Prospeccions arqueològiques | Excavacions i seguiments arqueològics | Estudis de rehabilitació i conservació d’edificis històrics i singulars | Estudis tècnics de solars i d’impacte arqueològic | Treballs de laboratori: inventari de materials, anàlisis morfològiques, planimetries, informes tècnics… | Assessorament tècnic per ajuntaments, associacions i grups d’estudi, empreses privades i professionals de l’àmbit de la construcció

La necròpolis d’incineració del Periquité (Castelló). Publicació dels primers resultats

Els resultats de l’estudi antropològic a càrrec de Bibiana Agustí d’IN SITU SCP, en col·laboració amb Empar Barrachina del Servei d’Arqueologia de la Diputació de Castelló. La necròpolis tumular d’El Periquité de Cortes d’Arenós ha estat objecte d’una prospecció el 2017 que ha proporcionat informació sobre la seva necròpolis de túmuls circulars i cambres rectangulars…