IN SITU SCP treballa principalment a les comarques catalanes en arqueologia i antropologia, sempre amb professionals i personal especialitzat. Amb domini de la legislació que regula el Patrimoni Cultural català, apliquem la nostra experiència en l’elaboració i tramitació de projectes, estudis previs, prospeccions i excavacions arqueològiques, entre altres serveis.

Antònia Diaz-Carvajal

Doctora en Arqueologia i Antropologia per la Universitat de Barcelona amb la tesi “L’Esquerda. Arqueologia funerària i estudi antropològic d’una població medieval. Segles VIII-XIV”.

Màster interuniversitari en Biologia Humana, especialitat Antropologia Física per la Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra. Llicenciada en Història – Arqueologia per la Universitat de Barcelona. Treballa com arqueòloga amb especialitat en contexts funeraris i estudis antropològics.

Membre des de 2008 de l’equip de recerca del jaciment de l’Esquerda (Roda de Ter, Osona – dir. Imma Ollich) com a col·laboradora en arqueologia funerària i antropologia. Imparteix la classe d’antropologia física que dins el curs d’Arqueologia organitza el jaciment de l’Esquerda i la Universitat de Vic.

Diplomada en anàlisis d’estats financers per l’EAE (Escola d’Administració d’Empresa de Barcelona).

Bibiana Agustí Farjas 

Doctora en Història per la Universitat de Girona amb la tesi “Els rituals funeraris en el període Calcolític – Bronze Final al nord-est de Catalunya” el 1999.

Treballa en estudis d’arqueologia funerària i paleoantropològics en contextos que van de la prehistòria a l’època contemporània i que inclouen tant dipòsits d’inhumació com d’incineració, així com en projectes d’arqueologia i de consolidació de fortificacions medievals.

Col·labora habitualment amb el Museu d’Arqueologia de Catalunya a Girona i Ullastret, amb el Departament d’Arqueologia de la Universitat de Lleida, de la Diputació de Girona i de Castelló de la Plana i d’altres equips tècnics de l’àmbit privat.

Membre des del 2012 de la Missió Arqueològica catalana–francesa-egípcia (UB – Paul Valéry /Montpéllier- Universitat del Caire) en el jaciment d’Oxirrinc a Egipte, com arqueòloga i antropòloga. Docent a CEPOAT Universidad de Murcia.

 

 

 

 

 

Almudena García Ordóñez

 Llicenciada en Història i Antropologia Cultural per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2003. I màster en Prevenció de Riscos Laborals per l’escola les Heures de la Universitat de Barcelona, any 2007.

Desenvolupa tasques com a arqueòloga i gestiona diversos projectes tant a nivell d’excavacions preventives com en la difusió del coneixement arqueològic i del patrimoni cultural en general.

Com a arqueòloga ha dirigit nombroses intervencions arqueològiques que abasten des de la prehistòria fins a l’època contemporània tant a la província de Girona com de Barcelona. Destaquen les desenvolupades en nuclis antics de vàries poblacions, com Sant Feliu de Guíxols, Argelaguer, LLafranc, Banyoles o Vic, on s’han excavat part dels cementiris medievals i dels sistemes defensius d’època medieval i moderna.

De les seves publicacions destaquen dues monografies en col·laboració amb altres autors:

-GARCIA, A., AGUSTÍ, B., PALOMO, A. 2015, Els Cementiris medievals de Banyoles i l’evolució urbana. Quaderns de Banyoles. Diputació de Girona / Ajuntament de Banyoles.

-AGUSTÍ, B., PALOMO, A., PALMADA, A. 2009, El Cementiri Vell de Banyoles. Quaderns de Banyoles, n. 11. Diputació de Girona / Ajuntament de Banyoles.