Serveis arqueològics                          

· Prospeccions arqueològiques.

· Excavacions i seguiments arqueològics.

· Estudis de rehabilitació i conservació  d’edificis històrics i singulars.

· Estudis tècnics de solars i d’impacte arqueològic.

· Treballs de laboratori: inventari de materials, anàlisis morfològiques, planimetries, informes tècnics…

· Assessorament tècnic per ajuntaments, associacions i grups d’estudi,  empreses privades

i professionals de l’àmbit de la construcció

Serveis antropològics 

· Excavacions de necròpolis amb personal especialitzat en antropologia i  arqueologia funerària.

· Interpretació d’Arqueologia Funerària.

· Estudi i interpretació d’estructures d’incineració:

     – Excavacions d’urnes funeràries.

     – Estudi de restes òssies incinerades.

· Tractament de les restes òssies: antropometria, estudi de variabilitats, informes comparatius i

  estadístics de poblacions, diagnòstics paleopatològics, anàlisis de DNA …

Gestió patrimonial   

· Gestió integral i musealització de jaciments arqueològics.

· Difusió i docència per la conservació del Patrimoni.

.Xerrades sobre costums funeraris i població antiga

· Visites guiades a cementiris singulars i monuments patrimonials.

· Catalogació i estudis de materials i bens de patrimoni

· Disseny i creació de continguts per a la difusió de jaciments.

· Informes patrimonials procedents d’intervencions arqueològiques,

  col·leccions museogràfiques i col·leccions privades.

CONTACTA AMB NOSALTRES