Gestió patrimonial

· Gestió integral i musealització de jaciments arqueològics.

· Difusió i docència per la conservació del Patrimoni.

. Xerrades sobre costums funeraris i població antiga

· Visites guiades a cementiris singulars i monuments patrimonials.

· Catalogació i estudis de materials i bens de patrimoni

· Disseny i creació de continguts per a la difusió de jaciments.

· Informes patrimonials procedents d’intervencions arqueològiques, col·leccions museogràfiques i col·leccions privades.